Perfil de Govern

Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de governConvocatòries de sessions del PleActes de Ple
Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de govern
Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de govern
Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de governPla de Govern
Exemple https://youtu.be/Y_QLsASRmA8 https:// www.youtube.com/embed/ Y_QLsASRmA8
Subscriure a