Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

Els principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Enllaç al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA amb informació referent a l'ajuntament en diferents àmbits:Informació institucional i organitzativa: personal, RLT, entitats...Contractes, convenis i subvencions: contractes menors, convenis...Gestió econòmica: pressupost, partides...Acció de govern i normativa:...
Ordenances FiscalsOrdenances reguladores i reglamentsResolucions judicials i/o dictàmensNormativa urbanística
Informació dels òrgans de govern i funcions de l'ajuntament de Bonastre.
OFICINAPlaça Major, 143884 - Bonastre977657019atencio.ciutadana@ajbonastre.catHorari oficinaDilluns a divendres de 9:00 a 14:00hDilluns 16:00 a 18:00hHorari oficina del juliol i l'agostDilluns a divendres de 9:00 a 14:00h 
Secció subvencionada per la Diputació de TarragonaConveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona per a la implementació de l'Administració Digital als Municipis.Import subvencionat: 500 € ÍTEMS INFOPARTICIPAQui són els representants...
Pressupost
Subscriure a