Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

SALUTACIÓ:Benvinguts i benvingudes al web de l’ajuntament de Bonastre.Bonastre  és un municipi del Baix Penedès que limita amb les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp. Segons diferents estudis, el nom primitiu del poble seria Alastro, que prové del nom llatí Oleastre, és a dir, terra d’oli.La...
PressupostExecució pressupostària trimestralModificació de pressupostosCompliment dels objectius d’estabilitat pressupostàriaLiquidació del pressupost
Ordenances FiscalsOrdenances reguladores i reglamentsResolucions judicials i/o dictàmens
Normativa urbanística
Ajuntament de Bonastre Adreça: Plaça Major, 1 43884 Bonastre (Tarragona) Telèfon: 977657019 e-mail: atencio.ciutadana@ajbonastre.cat
Secció subvencionada per la Diputació de TarragonaConveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona per a la implementació de l'Administració Digital als Municipis.Import subvencionat: 500 € ÍTEMS INFOPARTICIPAQui són els representants...
Subscriure a