Coneix Bonastre

print pdf

BONASTRE

Una hipòtesi conté que el nom primitiu de Bonastre prové del llatí “oleastre” terra d'oli. Però el nom del municipi apareix en diferents documents des del segle XI:

  • Alastro, al testament d'Albert, fill del vescomte Guitard de Barcelona - 4 de gener del 1011
  • Alastre, a la venda del castell de Castellví de la Marca - 18 d'agost del 1023
  • Salastri, a la cessió de pasturatges de Bernat de Papiol al monestir de Santes Creus - 26 de juliol 1177
  • Alastre, altra vegada en un document de Bernat de Papiol - 29 de febrer de 1178

I altres hipòtesis conegudes ens situen a l'hebreu amb Bon Astruch; a l'àrab, Al-Aster i Abu-Nasr; al llatí, Oleastrum; i al llatí i al català, Oleastre i Ullastre.

No obstant, l'etimologia popular l'ha dut a la combinació de "bonus" i "astrum" del llatí com a "bona estrella".

(Font: Bonastre, Wikipedia)