Circulars informatives

print pdf

A continuació es poden trobar les circulars informatives creades l'estiu del 2022 per informar de la situació de l'aigua al municipi: