Transparència i bon govern

Enllaç al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA amb informació referent a l'ajuntament en diferents àmbits:

  • Informació institucional i organitzativa: personal, RLT, entitats...
  • Contractes, convenis i subvencions: contractes menors, convenis...
  • Gestió econòmica: pressupost, partides...
  • Acció de govern i normativa: actes de plens, acord, edictes..

 

Subscriure a