El municipi

print pdf

Municipi del Baix Penedès encara que fins el 1990 es trobava adscrit al Tarragonès, però la seva clara voluntat penedesca ha decidit aquest traspàs de comarca. El municipi es troba situat en una petita vall encerclada pels contraforts de la serra del Quadrell. El terme municipal té una extensió de 24'86 Km². i és drenat pels torrents d'Hortal, de Quitèria i de Mercadé, els quals recullen les aigües pluvials de les muntanyes veïnes, així com de les fonts que es troben al seu llit i també de fonts naturals,  repartides pel terme.

El nucli urbà del poble de Bonastre està edificat sobre un dic de travertí relativament enlairat entre els torrents de la Cometa i l'Aguilera, Té una forma allargassada de nord a sud i d'un extrem a l'altre mesura uns 500 m i ocupa 13,5 ha. És un poble de carrers amb l'amplada de pas de carro i amb cases força antigues, sobretot dels segles xviii i xix, que originàriament pertanyien a gent que es dedicava a l'agricultura i la ramaderia.