Infraestructura pel pas de la fibra òptica

print pdf
08/09/2022

Infraestructura pel pas de la fibra òptica

La Diputació de Tarragona està iniciant les obres de construcció de la infraestructura per al pas de la fibra òptica. El projecte de les obres es pot consultar a la web: https://www.dipta.cat/carreteres/tramitacio/construccio-infraestructures-pas-installacions-xarxa-local-carreteres-0
 
Aquest projecte inclou actuar, entre d'altres, a la carretera TV-2041, que té algun tram dintre al terme municipal. Com a criteri general, intentem afectar el mínim possible les finques limítrofs amb la carretera, i les ubicacions de les arquetes sempre és en llocs no cultivats. Pel que fa a la canalització, està previst que vagi al límit de la carretera, sense afectar cap finca. És possible que durant l'execució de les obres es produeixin talls amb trànsit alternatiu regulat per semàfors a la carretera.
 
La Diputació de Tarragona porta a terme aquest projecte amb l'objectiu de fer una gestió intel·ligent de la xarxa de carreteres, preparar la xarxa per a la ciruclació dels vehicles autònoms i facilitar la formació mitjançant sistemes telemàtics a les escoles rurals en base a la subvenció rebuda pels fons FEDER.