IV Concurs literari de Sant Jordi

print pdf
13/04/2023

IV Concurs literari de Sant Jordi

Una nova edició del concurs literari de Sant Jordi, aquest 2023 ja serà el 4t any, per tal que els més joves pugui exposar el seu talent, deixin anar la seva imaginació, desenvolupin la seva creació en el text ja sigui en prosa o en vers.

 

Bases del concurs:

1. Els treballs que es presentin han de ser originals en la seva totalitat en català escrites en prosa o vers.

2. Cal presentar els escrits a ordinador o màquina d’escriure, o bé a mà, sempre i quan la cal•ligrafia sigui clara. Quedaran fora de concurs aquells treballs il•legibles o poc entenedors.

3. L'extensió màxima seran 2 fulls DINA 4 a una plana. Pels treballs de prosa la mida de la lletra serà similar a  Arial 12.

4. Hi haurà 4 categories: a) Infantil; de 6 a 10 anys,b) Juvenil: 11 a 14 anys c) Joves en vers: 14 a 18 anys d) Joves en prosa: 14 a 18 anys

5. Els treballs s’han de lliurar a l'oficina de l'ajuntament o l'espai de lectura. S’hauran de tancar dins d’un sobre, amb el pseudònim i edat del participant. Dins d’aquest sobre n’hi haurà un altre amb les dades reals del participant: el pseudònim, títol del treball, nom real, data de naixement i telèfon de contacte.

6. La data límit per entregar els treballs serà el dia 12 de maig i el veredicte es donarà a conèixer durant les festes de Santa Quitèria al maig.

7. Només es pot presentar una obra per escriptor/a independentment de la categoria.

8. El jurat estarà format per persones de les associacions del municipi i del món cultural local i un representant de l’ajuntament. La seva decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva la possibilitat de considerar desert algun dels premis si així ho considera oportú.

9. D’entre tots els treballs literaris presentats en qualsevol de les categories, el jurat triarà el que al seu criteri i per la qualitat o els valors transmesos, sigui mereixedor del IV Concurs literari de Sant Jordi a Bonastre

10. Els treballs premiats i els drets d’autor quedaran en propietat de l’Ajuntament de Bonastre, que tindrà l’opció de reproduir l’obra en part o totalment.

11. Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria.

12. Els premis per categoria és un val en llibres i productes de llibreria de 50€ .