Licitació per a la concessió de l'ús privatiu de la Llar Social de Bonastre

print pdf
30/05/2024

Licitació per a la concessió de l'ús privatiu de la Llar Social de Bonastre

Ja està oberta la licitació per a la concessió de l'ús privatiu de la Llar Social de Bonastre.

Llicència d'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l'explotació del bar restaurant ubicat al Local de la Llar Social (c/ Major 5, Bonastre) de dos anys prorrogables fins a màxim de 4 anys.

Les propostes es podran presentar des del 31 de maig al 14 de juny, inclòs.

El plec de condicions i la convocatòria per a la presentació de propostes estarà publicat durant 15 dies naturals al Perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública.

https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/300156024