Nova actualització sobre el subministrament d'aigua 17:30

print pdf
16/04/2022

Nova actualització sobre el subministrament d'aigua 17:30

ACTUALITZACIÓ SOBRE EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
 
Un cop restablert el subministrament d'aigua a les 7:00 hores d'aquest matí, el consum d'aigua a la xarxa de distribució s'ha mantingut molt alt, però avui amb consums lleugerament inferiors als d'ahir, encara que superiors als 20m3/hora. Tot i això, amb aquestes xifres hem pogut mantenir obert el subministrament durant tot el dia.
 
Ara però, i per tal de recuperar cabdals, hem programat una nova aturada dels subministrament de 23:00 a 07:00 del matí.
 
Si els consums continuen baixant com ha passat el dia d'avui, molt probablement demà no calgui fer cap tall. De moment treballem amb aquesta previsió d'un únic tall la nit de diumenge a dilluns, amatents a l'evolució dels nivells del dipòsit i del pou.