Subvenció Diputació de Tarragona - PAM despeses corrents 2022

print pdf
21/11/2022

Subvenció Diputació de Tarragona - PAM despeses corrents 2022

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Bonastre una subvenció de 32.000,00 euros, pel programa de despeses corrents del PAM, anualitat 2022.