Subvenció Diputació de Tarragona - PAM manteniment 2023

print pdf
16/05/2023

Subvenció Diputació de Tarragona - PAM manteniment 2023

La Diputació de Tarragona, per Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Bonastre una subvenció de 32.000,00 euros, dins el programa de despeses corrents del PAM, anualitat 2023.