Gestió tributària

print pdf

La gestió tributària de l'ajuntament està delegada a BASE - Gestó d'Ingressos (servei de la Diputació de Tarragona).

Calendari fiscal de 2022.